Pludiņi

 • Artikuls Celtspēja (g) Garums (cm)
  011-0002 0,2gr 9,00
  0004 0,4gr 11,00
  0006 0,6gr 12,00
  0008 0,8gr 13,00
  001 1,0gr 17,00
  0012 1,2gr 17,00
  0015 1,5 gr 17,00
  0018 1,8 gr 20,00
  002 2,0 gr 20,00
  0025 2,5 gr 23,50
  003 3,0 gr 23,50
 • Artikuls Celtspēja (g) Garums (cm)
  012-002 2,0 gr 21,00
  0025 2,5 gr 21,50
  003 3,0 gr 22,00
  004 4,0 gr 22,50
  005 5,0 gr 22,50
 • Artikuls Celtspēja (g) Garums (cm)
  013-002 2,0 gr 21,00
  003 3,0 gr 21,50
  004 4,0 gr 21,50
  005 5,0 gr 22,00
 • Artikuls Celtspēja (g) Garums (cm)
  014-001 1,0 gr 18,00
  0015 1,5 gr 18,00
  002 2,0 gr 18,50
  0025 2,5 gr 18,50
  003 3,0 gr 19,00
 • Artikuls Celtspēja (g) Garums (cm)
  015-002 2,0 gr 19,00
  003 3,0 gr 19,00
  004 4,0 gr 20,00
  005 5,0 gr 21,00
  006 6,0 gr 21,00
 • Artikuls Celtspēja (g) Garums (cm)
  016-001 1,0 gr 14,00
  002 2,0 gr 15,00
  003 3,0 gr 16,00
  004 4,0 gr 17,00
  005 5,0 gr 18,00
  006 6,0 gr 19,00
  008 8,0 gr 20,00
  010 10,0 gr 20,50
 • Artikuls Celtspēja (g) Garums (cm)
  017-001 1,0 gr 13,50
  002 2,0 gr 14,00
  003 3,0 gr 14,50
  004 4,0 gr 15,00
  005 5,0 gr 15,50
 • Artikuls Celtspēja (g) Garums (cm)
  018-001 1,0 gr 16,00
  002 2,0 gr 17,00
  003 3,0 gr 17,50
  004 4,0 gr 18,50
  005 5,0 gr 18,50
 • Artikuls Celtspēja (g) Garums (cm)
  019-0005 0,5 gr 12,00
  001 1,0 gr 12,50
  0015 1,5 gr 12,70
  002 2,0 gr 13,00
  0025 3,0 gr 14,00
  003 4,0 gr 15,00

Here is presented our online catalogue for balsa fishing floats. Here you can find: pole floats, waggler floats, starlight floats, predator floats, bream floats and cro colour floats.